Ochrona danych osobowych w firmie Jacek Duma Dualarm


  1. Dane klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” RODO).
  2. Sprzedawca zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z zamówieniami i promocjami sklepu.
  3. Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i niniejszym Regulaminie.
  4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Jacek Duma Dualarm prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Jacek Duma DUALARM, pod adresem ul. Urzędowska 44, 23-200 Kraśnik, NIP 7151309437.
  5. Jacek Duma Dualarm przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e-mail służbowy, dane niezbędne do wysyłki towaru kurierem.
  6. Przetwarzanie przez Jacek Duma DUALARM wskazanych wyżej kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Firma mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.
  7. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Jacek Duma DUALARM są: biuro rachunkowe wfirma ,kurier DPD , kancelarie prawne, krajowe rejestry długów. Wszystkie firmy zostały sprawdzone w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
  8. Jacek Duma Dualarm przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). Jacek Duma Dualarm przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
  9. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Jacek Duma Dualarm na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e-mail: dualarm@wp.pl
  10. Jacek Duma Dualarm informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.